ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ σ.γΙΩΡΓΟΥ ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ

'Η αντικαπιταλιστική παρέμβαση στις πόλεις και τις γειτονίες.

Νέες προκλήσεις μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές'